4000+ Client are Satisfied, Now Your Turn

Surkhet

AstroTour

कान्छो,ज्योतिष चुरामणि पाण्डे”ईश्वर”सुर्खेतमा

कान्छो,ज्योतिष चुरामणि पाण्डे”ईश्वर” २०७८/३/२९गते सुर्खेतमा भक्तहरूलाई आशीर्वाद प्रदान गर्न पुग्दैहुनुहुन्छ । कुनै समस्या भएमा, दर्शन गर्न चाहेमा सम्पर्क  गर्नुहोला ।